Pilot Shell – stand van zaken

Zoals eerder al gemeld: we zijn bij Shell aan de slag met Tripido. Shell biedt medewerkers de mogelijkheid om voor 90% salaris 80% voor Shell te werken en 20% vrijwilligerswerk te doen. Ze doen dit in de vorm van een pilot van een jaar met maximaal 20 deelnemers. Na de eerste interne communicatie hebben zich zo’n 60 geïnteresseerden gemeld. We zijn op dit moment bezig om de eerste kandidaten “te plaatsen” op een vrijwilligersklus.

Lees verder