Pilot Shell – stand van zaken

Zoals eerder al gemeld: we zijn bij Shell aan de slag met Tripido. Shell biedt medewerkers de mogelijkheid om voor 90% salaris 80% voor Shell te werken en 20% vrijwilligerswerk te doen. Ze doen dit in de vorm van een pilot van een jaar met maximaal 20 deelnemers. Na de eerste interne communicatie hebben zich zo’n 60 geïnteresseerden gemeld. We zijn op dit moment bezig om de eerste kandidaten “te plaatsen” op een vrijwilligersklus.

Twee ontwikkelingen bij Shell zijn interessant om te noemen. 

Ten eerste: in aanvulling op de initiële gedachte achter ons concept biedt Shell deze mogelijkheid niet alleen aan ervaren werknemers maar aan iedereen. En er melden zich kandidaten uit alle leeftijdsgroepen. Shell beschouwt dit echt als een middel om duurzame inzetbaarheid te vergroten voor alle werknemers. Marjan van Loon schrijft over ons initiatief: “Veel mensen blijken gemotiveerd om hun kennis en kunde in te zetten voor dingen die verder reiken dan hun dagelijkse werk. Shell steunt dit actief. Omdat het de balans voor medewerkers in hun baan ten goede komt en omdat Shell groot belang hecht aan maatschappelijke betrokkenheid. Kortom, een win-win-win situatie!”. 

Ten tweede: Shell stimuleert werknemers om vrijwilligerswerk te doen dat direct of indirect relevant is voor Shell. Denk aan vrijwilligerswerk in de transitie naar schone energie, het helpen van start-ups op dit gebied of het supporten van lokale energie-cooperaties. Maar ook het versterken van techniek-onderwijs bijvoorbeeld. Maar daarnaast kunnen Shell-werknemers zich natuurlijk ook inzetten voor kwetsbare groepen – het is vooral van belang dat het vrijwilligerswerk energie geeft aan de deelnemer!

De komende periode zal in het teken staan van het vinden van mooie vrijwilligersplekken voor de deelnemers van Shell. We zien er naar uit!

Geplaatst in Blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *