Pilot Shell – ervaringen van deelnemers

Sinds begin van dit jaar doen we een pilot met Shell. Shell-medewerkers in Nederland hebben de mogelijkheid om één dag in de week vrijwilligerswerk te doen, waarvan Shell de helft ‘betaalt’.

Shell biedt deze regeling omdat veel mensen gemotiveerd blijken te zijn om hun kennis en kunde in te zetten voor activiteiten die verder reiken dan hun dagelijkse werk. Met de kennis dat wij allemaal steeds langer zullen doorwerken, zal dit de balans voor medewerkers in hun baan ten goede komen en brengt dit de mogelijkheid om maatschappelijke betrokkenheid te bieden. Kortom, een win-win-win situatie!

Ondertussen zijn de eerste Shell-werknemers daadwerkelijk gestart: voor hen hebben we vanuit Tripido een mooie en passende vrijwilligers-opdracht gevonden!

Ervaringen van deelnemers 

Charlotte Woerde: actief bij C3, Centrum Jongeren Communicatie Chemie. Deze stichting laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin kunnen ontdekken.

“Mijn balans tussen werk en privé is helemaal hersteld. Het brengt me zoveel meer dan 5 dagen in hetzelfde kantoor, aan dezelfde onderwerpen en met dezelfde collega’s werken. Mijn creativiteit krijgt een boost, ik word enorm gewaardeerd en ik doe iets goeds voor de maatschappij.”

Diederik Weve: voorzitter van Vereniging Personen uit het Autisme Spectrum en organisator van het jaarlijkse Autminds congres. Diederik wil de emancipatie van mensen met autisme bevorderen waardoor hun afhankelijkheid van anderen minder wordt.

“Met de vrijwilligerspilot kwam er weer balans in mijn leven: het vrijwilligerswerk dat ik nodig heb als persoon, kan ik nu naast mijn werk plannen, en niet volledig ten koste van mijn vrije tijd. Daardoor wordt het duurzaam.”

Frederique Reddingius: ondersteunt stichting UrbanAct. Urban Act College begeleidt jonge mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie naar een duurzame toekomst.

“Het vrijwilligerswerk geeft veel voldoening, mocht je verbreding en verdieping zoeken dan is dit een fantastische optie. Deze mogelijkheid heeft mij hernieuwde energie gegeven en heeft mijn werkgeluk positief beïnvloed”

Yvonne Legetis beheerder bij Fort Buitensluis. Doel is dat het Fort een educatieve, culturele en recreatieve functie krijgt.

“Het bevalt uitstekend. Mij persoonlijk geeft het heel veel positieve energie. Mijn advies aan collega’s: DOEN! Vrijwilligerswerk, op welk gebied dan ook geeft veel voldoening. Een prachtregeling waaraan iedereen mee kan doen.”

Lees hier een uitgebreider verslag van de ervaringen van deelnemers.

Geplaatst in Blog.

Eén reactie

 1. Shell staat bekend als een bedrijf met een bijzonder grote maatschappelijke betrokkenheid. Onderzoek wijst uit dat Shell één van de beste werkgevers van Nederland is als het gaat om de zorg voor het personeel en de aandacht voor veiligheid, zowel op eigen terrein als in de wijde omgeving.

  Ik wil dan ook graag uw aandacht vragen voor het mentorschap: de maatschappelijke betrokkenheid, de verantwoordelijkheid om voor een ander te zorgen en de doortastendheid om ingrijpende beslissingen te nemen staan ook bij ons hoog in het vaandel.

  Enige uitleg over het mentorschap is op zijn plaats. Zowel in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg als in de gehandicaptenzorg komt het steeds vaker voor dat een meerderjarige cliënt niet goed in staat is beslissingen te nemen over belangrijke zaken als verzorging en medische behandeling. Indien er in de directe omgeving geen familie of vrienden zijn die dit namens deze persoon kunnen behartigen, kan een mentor uitkomst bieden die door de Kantonrechter benoemd wordt.

  Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. De mentor speelt vooral een ondersteunende rol als de betrokkene niet meer in staat is besluiten over de zorg te nemen. De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding en neemt waar nodig beslissingen. Daarbij houdt de mentor zoveel mogelijk rekening met wat de betrokkene zelf kan. Een mentor is geen maatje of vrijwilliger die alleen voor de gezelligheid langskomt. Hij of zij doet veel meer: de mentor zorgt ervoor dat de cliënt goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. Zo is de mentor aanwezig bij de besprekingen met de hulpverlener of zorgaanbieder. De mentor ondertekent het zorgplan als de cliënt daartoe niet in staat is.
  De mentor helpt de cliënt bij de keuze voor een bepaalde medische ingreep of behandeling. Ook bij de keuze van een woonvorm of tehuis speelt de mentor een belangrijke rol. Hij of zij moet zich dus goed inleven in de situatie en de wensen van de betrokkene.

  Stichting Mentorschap West-Brabant heeft als doelstelling vrijwilligers die mentor willen worden te werven, op te leiden en te koppelen aan mensen die een mentor zoeken. De (vrijwillige) mentor wordt tijdens zijn/haar mentorschap ondersteund door de coördinatoren en regio-ondersteuners van de stichting. Een paar keer per jaar wordt er een cursus (kosteloos) georganiseerd voor aankomende (vrijwillige) mentoren, zijn er intervisie bijeenkomsten en themabijeenkomsten.

  Tijdens de conferentie in november 2016, georganiseerd door Mentorschap West-Brabant en Veilig Thuis West Brabant, is een film gepresenteerd waarin middels een casus wordt uitgelegd op welke wijze mentorschap ingezet wordt en wat er allemaal bij komt kijken. U kunt deze film bekijken via deze link: https://www.youtube-nocookie.com/embed/E3jMRWbnkC0?rel=0&hd=1&showinfo=0&cc_load_policy=1&showsearch=0S&autohide=1&autoplay=0&fs=1

  Ik wil graag met u in contact komen om verder uitleg te geven over de werkwijze en de uitvoering van het mentorschap en om te onderzoeken of wij wellicht iets voor elkaar kunnen gaan betekenen, onder andere met het oog op komende pensionering van uw medewerkers. U kunt contact met mij opnemen op telefoonnummer 06-25195075
  of via mail j.herrema@mentorschapwestbrabant.nl.

  In afwachting van uw reactie,
  met vriendelijke groet,

  Jacqueline Herrema
  coördinator Algemene Zaken en Bedrijfsvoering
  tel: 06-25195075
  j.herrema@mentorschapwestbrabant.nl
  http://www.mentorschapwestbrabant.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *