Vitaal met Pensioen

Op 14 juni organiseerden PGGM en PFZW het symposium ‘Vitaal met Pensioen’, een bijeenkomst waar 200 collega’s uit de sector bij elkaar kwamen om samen nadenken over duurzame inzetbaarheid in de zorg. Vanuit Tripido verzorgden we deze dag twee workshops om te verkennen hoe het Tripido-concept in de deze sector kan worden toegepast.

Edwin Velzel, CEO van PGGM opende de dag en gaf inzicht in waar PFZW en PGGM mee bezig zijn: hoge arbeidsongeschiktheid die blijft stijgen. Hoe ga je daar als pensioenfonds en als sector mee om?

De Frankelandgroep uit Schiedam, twee keer uitgeroepen tot beste werkgever in de zorg, heeft hier een antwoord op. Marianne Tulp vertelde hoe zij ‘zo gewoon mogelijk’ bezig zijn met een vitale organisatie. Aandacht voor de werknemer in de vorm van gezonde roosters, goed inwerken en voldoende bezetting zorgen voor een laag percentage verzuim en hoge tevredenheid.

Tripido workshops

Tijdens onze workshops verkenden we de mogelijkheden om het Tripido-concept toe te passen in de sector Zorg en Welzijn. Welke specifieke kenmerken van Zorg en Welzijn vormen kansen en belemmeringen? En hoe zouden we die belemmeringen kunnen ‘omdenken’ om mogelijk toch een variant te ontwikkelen die in de sector Zorg en Welzijn past?

Beide sessies leidden tot boeiende gesprekken. Kansen werden gezien in het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, door werknemers de kans te geven iets te doen naast hun werk waar ze blij van worden. Ook de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling werd gezien. Belemmeringen werden gezien in het feit dat er veel parttimers werken in de zorg, er nu al te weinig mensen zijn en veel zorg-werknemers ook al mantelzorger zijn. Ook de financiële aspecten (voor zowel werknemer als werkgever) werden als mogelijk belemmering gesignaleerd. 

Bij het ‘omdenken’ van de belemmeringen werd gesproken over andere varianten: een werkgever kan bijvoorbeeld (net als in het zogenaamde generatie-pact) 100% pensioenopbouw garanderen. Ook werd nagedacht over de vraag of ook mantelzorg onder een dergelijke regeling kan worden geschaard. 

Een aantal maal is de suggestie gedaan om in de vorm van een experiment te toetsen of de verwachtte kansen en belemmeringen in de praktijk van Zorg en Welzijn echt optreden. Gaat ziekteverzuim omlaag, krijgen mensen er energie van, trekt dit nieuwe werknemers aan? We onderzoeken hoe we zo’n experiment kunnen vormgeven.

Veel deelnemers gaven aan dat het goed was om als sector bij elkaar te komen en van elkaar te leren. Het feit dat vitaliteit zo eenvoudig bewerkstelligd kan worden, was voor velen een positieve verrassing.

Tijdens de afsluitende borrel sprak Carla Moonen, bestuursvoorzitter van PFZW, de hoop uit dat iedereen in zijn of haar eigen werkomgeving bij zou dragen aan een gezonde en vitale sector zorg en welzijn.
Geplaatst in Blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *