Organisaties met maatschappelijke belang

Er zijn heel veel organisaties die het maatschappelijk belang dienen – hele mooie initiatieven vaak! Van vluchtelingenopvang tot ouderenzorg, van projecten die de sociale cohesie in de buurt vergroten tot vrijwillige schuldhulpverlening, van musea tot poppodia, van sportverenigingen tot kleine zorginstellingen.

Voor dergelijke organisaties zien we onderstaande voordelen.

  1. Relevante kennis en ervaring – organisaties met maatschappelijk belang kunnen op deze manier goede mensen met specifieke kennis en ervaring binnenhalen.
  2. Structurele inzet –  de inzet is van structurele aard.
  3. Lage kosten – de budgetten van maatschappelijke organisaties zijn beperkt; op deze manier kunnen ervaren mensen tegen lage kosten worden ingezet.

 

Activiteiten Tripido

Tripido creëert en onderhoudt inzicht in de behoefte van maatschappelijke organisaties en legt dit vast in de vorm van een actuele opdrachtenportefeuille.

Bij het daadwerkelijk invullen van een opdracht zorgt Tripido ervoor dat er een goede match gemaakt wordt zodat de maatschappelijke organisatie echt toegevoegde waarde heeft van de inzet. Er is iedere maand contact om de stand van zaken te bespreken.

Wat zijn ‘organisaties met maatschappelijk belang’?

We beoordelen, samen met de werkgever, of bepaald vrijwilligerswerk binnen het concept past. Belangrijk is dat het echt vrijwilligerswerk is, en er geen sprake is van verdringing van arbeid.

Denk aan opdrachten bij:

  1. Stichtingen met een ANBI-status.
  2. Organisaties die aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie voor goede doelen zoals Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland.
  3. Ondernemingen die aangesloten zijn bij Social Enterprise NL.
  4. Sportverenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke bond.
  5. Musea.
  6. Scholen (onder voorbehoud dat het echt vrijwilligerswerk betreft).