Werkgevers

Er zijn veel verschillende bedrijven met veel verschillende doelstellingen en achtergronden. Werkgevers kunnen daarom verschillende redenen hebben om mee te doen met Tripido. We zien in hoofdlijnen twee verschillende drijfveren.

1) Het vergroten van de vitaliteit van alle werknemers, gericht op duurzame inzetbaarheid in de volle breedte

Er zijn werkgevers die mensen regie willen geven over hun carrières en hen ondersteunen bij het maken van carrière-keuzes. Inclusief keuzes over de manier waarop ze gedurende hun werkend leven gemotiveerd en productief blijven. Werkgevers met deze drijfveer kunnen bijvoorbeeld een Tripido-programma inrichten waarin alle werknemers eens in de zoveel jaar een jaar lang gebruik mogen maken van een regeling waarin ze 90% gaan verdienen, 80% werken voor hun werkgever en 20% vrijwilligerswerk doen. Dit vergroot de vitaliteit, energie en inzetbaarheid van de deelnemers. Tegelijkertijd ontstaat er bij de werkgever een nieuwe dynamiek: werknemers werken een deel van hun tijd in een hele andere context. Deze ervaring nemen ze mee terug naar binnen; dit heeft positieve impact op cultuur en samenwerking. 

2) Het vergroten van de vitaliteit van ervaren werknemers die al wat verder in hun carrière zijn

Wanneer een werkgever zich vooral richt op ervaren werknemers, is het Tripido-concept voor een deel vergelijkbaar met de generatiepacten waar de vakbonden steeds nadrukkelijker mee komen. Ervaren werknemers werken korter, leveren wat salaris in, en maken zo ruimte voor jongere werknemers en nieuwe ideeën. Het concept van Tripido gaat een stap verder: gebruik die vrijgekomen tijd, kennis en ervaring om vrijwilligersorganisaties verder te helpen. Dat kan de werknemer een nieuwe impuls geven, maar ook de werkgever kan ervan profiteren omdat hij een werknemer met nieuwe ideeën en inspiratie terugkrijgt.

Werkgevers met deze drijfveer kunnen het Tripido-concept aan ervaren werknemers bieden, bijvoorbeeld vanaf de leeftijd van 55 of 60 jaar, tot aan ingang pensioen. In dit geval kan bijvoorbeeld een constructie aangeboden worden waarin iemand 80% gaat verdienen, 60% blijft werken, 20% vrij krijgt en 20% vrijwilligerswerk gaat doen. Dit is voor werkgevers een mooie variant om ervaren werknemers vitaal te houden en tegelijkertijd de organisatie te verjongen. Financieel gezien lijkt dit wellicht een dure variant, maar dat valt mee. De besparing van 20% op het hogere salaris van de ervaren werknemer kan worden aangewend om een jongere werknemer voor meer dan 20% aan te nemen – misschien wel voor 40%; dan is dit een budget-neutrale oplossing.

Activiteiten Tripido

Tripido neemt voor wat betreft de inzet bij maatschappelijke organisatie het HR-stuk over voor de werknemer. Dit is inclusief het ‘ontdek je ambitie traject’ waarmee we samen met de werknemer achterhalen waar zijn of haar passie ligt, waar hij of zij energie van krijgt. Op basis hiervan zoeken we een goede match en begeleiden we de werknemer tijdens het gehele traject.

Ook zorgt Tripido voor media-aandacht en geven we aandacht aan de werkgevers die dit mogelijk maken voor hun werknemers.

Met de werkgever hebben we iedere 2 maanden contact om de stand van zaken te bespreken.

Financieel

De kosten voor de werkgever verschillen per variant, maar zijn beperkt.

Wanneer een werkgever de formatieruimte die vrijvalt invult met een jongere werknemer, dan zal het vaak zo zijn dat deze jongere een lager salaris heeft dan de ervaren werknemer. Afhankelijk van de exacte bedragen kan deze constructie voor de werkgever budget-neutraal uitvallen of een beperkte investering vragen.

Wanneer een werkgever de formatieruimte niet invult, omdat er sprake is van een krimpende organisatie, dan kan het lagere salaris voor de ervaren werknemer beschouwd worden als een besparing en worden mogelijk reorganisatie-kosten voorkomen.

Tenslotte, hoewel lastig financieel te maken, is de gedachte achter Tripido toch vooral ook dat kosten van ziekte of burn-outs worden voorkomen en dat er productiviteitsverbetering is door de toename van ‘happiness’.